לבחירתך הפעולות הבאות:

למרכז התמיכה של מנהל טכנולוגיות ומערכות מידע

Support@smkb.ac.il טופס פנייה 03-6902345